Aire condicionat i climatització

Especialistes en aire condicionat i climatització

Funcionament del sistema

El compressor o motor de l’aire condicionat empeny el gas i mana pressió cap al condensador. En passar pel condensador, el gas baixa la seva temperatura i pressió, passant a estat líquid.

Quan surt del condensador surt per la vàlvula trinaria, oferint lectura de pressió a aquesta. D’aquí segueix passant per l’interior del filtre, eliminant impureses i humitat. Ara la vàlvula d’expansió serà l’encarregada de regular la quantitat de gas en estat líquid que entra en l’evaporador.

El gas líquid ja circula per l’evaporador i el ventilador empeny l’aire fred, filtrat per l’antipol·len, cau a l’habitacle.

El compressor aspira el gas, portant-lo de nou al seu interior per seguir complint i enviant a través del circuit tancat.

Aire condicionat

 

Diferència entre aire condicionat i climatitzador

Hem descrit els elements de funcionament bàsic d’un sistema d’aire condicionat convencional de cotxes. Si a aquest sistema li afegim una regulació de temperatura electrònica (compressor de pressió variable), un accionament de trampes automàtiques o electròniques amb motor, sensors de temperatura exterior, interior, de gebre i altres, tindrem un climatitzador.

El funcionament bàsic sempre serà el mateix. Depenent dels seus accessoris i manera de selecció de clima podrem dir que l’equip convencional d’aire condicionat es transforma en un modern climatitzador.

Els climatitzadors incorporen centraletes de control i diagnosis del sistema.

 

   Especialistes en aire condicionat i calefacció  
   

 

Aire condicionat