Manteniment de canvi automàtic a Terrassa

Stop & Go Service, experts en reparació, reconstrucció i manteniment de canvis automàtics

Manteniment de canvi automàtic a Terrassa

Els sistemes de canvi automàtics requereixen un manteniment regular. Dur a terme la seva revisió periòdica i el seu correcte manteniment pot evitar-nos grans i costoses avaries.

A Stop & Go Service som especialistes en el diagnòstic, reparació i manteniment de canvi automàtic a Terrasa. Comptem amb la maquinària i aparells tècnics més actualitzats per dur a terme tasques simples de manteniment, com pot ser el canvi periòdic d'oli, així com la reparació i reconstrucció de danys més específics i laboriosos del seu canvi automàtic. Aportem solucions eficients i econòmiques, evitant en la mitjana del possible, l'enutjós i costós procés de dur a terme la substitució total de la caixa del canvi. Sempre amb la màxima qualitat i garantia en el servei.

El nostre equip de professionals compta amb una formació i capacitació especialitzada necessària per a realitzar qualsevol mena de treball en manteniment, reparació i substitució en el canvi automàtic de totes les marques i models del mercat de l'automoció.

Importància del manteniment periòdic del canvi automàtic del teu vehicle

Les caixes del canvi, com la resta d’elements mecànics i elèctrics que componen un vehicle, sofreixen desgastos i desajustaments amb l'ús i el pas del temps. Per això, des de Stop & Go Service recomanem revisar i posar en pràctica tasques de manteniment adequades per a garantir el seu bon funcionament i allargar la seva vida útil.

Què inclou el nostre servei de manteniment?

Canvi d'oli

Igual que ocorre amb l'oli del motor, l'oli de les caixes de canvi automàtic es deteriora i perd les seves propietats, la qual cosa ocasiona greus avaries en la transmissió automàtica. Des de Go & Service fem la substitució de l'oli del teu canvi automàtic de manera completa, emprant maquinària especial de diàlisi, així com dels filtres i junta del càrter. Fem el procés de codificació i ajustos necessaris.

Diagnòstic

Realització d'un diagnòstic especialitzat, reporti de diagnosi i avaluació tècnica de les fallades

Revisió i reparació del convertidor i cos de vàlvules

Ajust, codificació, programació de la unitat de control del canvi automàtic

Ajust del selector de marxes

Substitució de les peces antivibració


Si desitges obtenir informació sobre el manteniment de la teva caixa del canvi automàtic o tens algun dubte sobre els nostres serveis, contacta amb nosaltres mitjançant el telèfon 678 57 23 44, o escriu-nos a infotallerstopgoterrassa.com